Polityka Prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług określamy poniżej treść Polityki Prywatności. Polityka Prywatności przedstawia w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia JEstem, kontakt e-mail: poradnia@poradniajestem.pl, pod którym można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez okres niezbędny do realizacji świadczonej usługi.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa m.in. firmy współpracujące i świadczące usługi na rzecz poradni, firmy informatyczne, operatorzy płatności, dostawcy usług doradczych, prawnych i inni podwykonawcy.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.